Skip to main content

Funderar du på hur du kan förbättra kundresan på ditt företag? Hur du kan vara mer närvarande och stötta processen? Att lägga fokus på inbound marketing kan vara ett smart alternativ. I den här artikeln tar vi upp varför och hur du kan gå till väga för att lyckas.

Testa på inbound marketing

Med inbound marketing intresserar du potentiella kunder och låter de istället komma till dig. Det här kan du exempelvis göra genom att skicka ut informativa eller inspirerande nyhetsbrev. Genom ditt givande av gratis och användbar information får potentiella kunder ett större förtroende för dig. De kommer också att associera ditt företag med något positivt, vilket alltid är bra för att öka sannolikheten för köp.

Under kundresan blir mottagaren regelbundet påmind om din existens och det du har att erbjuda, vilket driver på resan. Det gör också att kunden lär sig mer om dig som företag, vilket bygger på deras lojalitet mot din verksamhet. 

Skapa nyhetsbrev som fångar uppmärksamheten

Mottagarna måste få ut något av dina nyhetsbrev för att de ska vilja fortsätta läsa de. Så se till att dina utskick är anpassade efter deras intressen och behov. När det är specifikt anpassat efter din målgrupp är sannolikheten större att marknadsföringen får ett ordentligt resultat. Designa också din e-postmarknadsföring så att mottagaren upplever de som attraktiva, på så sätt ökar du sannolikheten att mottagaren faktiskt läser det du skickat ut.

Använd en digital plattform för kundresan

Det är onödigt att göra det krångligare för dig själv än vad det behöver vara. Börja därför använda dig av en bra plattform som förenklar skapandet, planerandet och skickandet av din marknadsföring. Inbound marketing och att vara aktiv under kundresan behöver inte vara så svårt när du har rätt hjälp till hands.

Ett bra exempel på en plattform som kan göra hela processen okrånglig är Paloma. Vertygen och alla funktioner kan hjälpa dig att lyckas med inbound marketing och kundresan.